Změnit měnu na:

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

(vyplňte, prosím, tento formulář a pošlete na jej na níže uvedenou adresu pouze)
Dodavatel: Aeronautica Czech republic s.r.o., Šmeralova 1019, Kuřim, 664 34

Reklamující :
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefonický kontakt:
Elektronická (emailová) adresa:

Název zboží:
Číslo faktury:
Popis vady: (prosím, co nejpodrobněji popište vadu)Preferovaný způsob vyřízení reklamace:


Zboží k reklamaci zasílejte vždy čisté a kompletní včetně příslušenství, zkrátíte tak dobu reklamace.


…………………………………………………..
Datum a podpis reklamujícího